TR | AR | EN | RU
GÜNCEL Dilekçe Formları (Yüz Yüze/Çevrimiçi)
  Başvuru Formları
EBE-BSF-05
EBE-KZ-10
   
  1- Genel Formlar
EBE-DG-01

Öğrenci Bilgi Formu

  Taahhütname
EBE-DG-02
Akademik İzin Formu
EBE-DG-03
Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu
EBE-DG-04
Kayıt Sildirme - Lisansüstü Eğitimini Bırakma Formu
EBE-DG-06
Ders Saydırma Formu
EBE-DG-07
Mazeret Sınavı Formu
EBE-DG-09
Danışman Değişikliği Formu
EBE-DG-10
Ders Değişikliği Talep Formu
EBE-DG-11
Araştırma İzin Talebi
  ESOGÜ Tez Çalışması Başvuru Formu
  ESOGÜ Gönüllü Katılım Formu
 

ESOGÜ Veri Toplama ve Saha Araştırmaları İzin Başvuru/Değerlendirme Formu

EBE-DG-12
Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Formu
EBE-DG-14
İkinci Danışman Talep Formu
EBE-DG-15
Sınav Sonucuna İtiraz Formu
EBE-DG-16
Ek Süre Talep Formu
EBE-İR-16
Benzerlik Oranı ve İntihal Raporun Üst Yazısı
EBE-DT-17
Danışman Talep Form
   
 
KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri
  Lisansüstü Programlara Başvuru Süreci Aday Öğrenci Aydınlatma Metni
  Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
 

Lisansüstü Yatay Geçiş Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni

  Uzaktan Tezsiz Sözlü Sınav Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
  Lisansüstü Kesin Kayıt Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
  Lisansüstü Yatay Geçiş Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
  Kayıt Dondurma Başvuru Süreci Öğrenci Aydınlatma Metni
  Kayıt Dondurma Başvuru Süreci Öğrenci Açık Rıza Metni
   
  2- Yüksek Lisans Formları
EBE-YL-01
Tez Önerisi Bildirim Formu
EBE-YL-02

Tez Savunma Jüri Öneri Formu

EBE-YL-03

Tez Savunma Sınav Tutanağı 1

EBE-YL-04
Tez Savunma Sınav Tutanağı 2
EBE-OU-06
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri Raporu
EBE-TT-08
Tez Sınavı Başarı Notu Formu
   
  3- Doktora Formları
  Yüz Yüze Formlar Çevrimiçi (Uzaktan) Formlar
EBE-DR-01

Yeterlik Jüri Öneri Formu

EBE-DR-02
Yeterlik Yazılı Sözlü Sınav Tutanağı
EBE-DR-03
Yeterlik Sınav Başarı Tutanağı
EBE-DR-04
Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
EBE-DR-05

Tez Öneri / Tez İzleme Bilgi Formu

Tez İzleme Bilgi Formu (Çevrimiçi)

(Tez Önerisi savunmasını takip eden ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantısı hariç diğer TİK toplantıları çevrimiçi yapılabilir.)

EBE-DR-06

Tez Öneri Savunma Tutanağı

EBE-DR-07

TIK Basari Değerlendirme Tutanağı

TIK Başarı Değerlendirme Tutanağı (Çevrimiçi)
EBE-DR-08

Tez Savunma Jüri Öneri Formu

EBE-DR-09

Tez Savunma Sınav Tutanağı 1

EBE-DR-10
Tez Savunma Sınav Tutanağı 2
EBE-TT-08
Tez Sınavı Başarı Notu Formu
   
  4- Tez Teslim Formları
EBE-İK-01
İlişik Kesme Formu YL/DR
  Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
EBE-TT-01
Kompakt Disk Hazırlama
EBE-TT-02
Jüri Onay Sayfası YL/DR için
EBE-TT-04
Danışman Onay Formu
EBE-TT-07
Tez Çoğaltma İzin Formu
  Tez Yazım Kontrol Listesi
EBE-TT-05
Tez Teslim Kontrol Listesi
EBE-DP-01
Dönem Projesi Teslimi Danışman Onay Formu Tezsiz YL
EBE-TT-08
Tez Sınavı Başarı Notu Formu
EBE-TT-09
 

Savunma Sonu Jüri Kontrol Beyan Formu

Araştırma izni alınan kuruma tezinin bir örneği (basılı ya da CD) teslim ettiğine dair belge

 

Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt Altına Alınması Beyannamesi (Çevrimiçi)

   
  5- Dönem Projesi Teslim Formları
EBE-DP-01
Dönem Projesi Teslim Formu
EBE-DP-02
Dönem Projesi Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu Formu
   
  6- İlişik Kesme
EBE-İK-01
İlişik Kesme Formu YL/DR
   
  7- Öğrenci Anket Formları
  Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu Öğrenci
  Üniversite Değerlendirme Formu Öğrenci
  Üniversite Değerlendirme Formu Personel
  Lisansüstü Program Değerlendirme Öğrenci
  Uzaktan Öğretim Programları Öğrenci Memnuniyet Ölçeği