TR | AR | EN | RU
İdari Personel
 

Unvan - Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Enstitü Sekreteri

Hatice SERTTAŞ

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6310

hserttas@ogu.edu.tr

Müdür Sekreteri

Necmi ÇELİK

Görevleri

222  239 37 50 / 6301

ebe.ozel.kalem@tm.ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Huriye ÇELİK

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6311

ebe.kurul.2@tm.ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Beyza BAŞIKARA

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6315

ebe.yazi.isleri@tm.ogu.edu.tr

Mali İşler (Satınalma, Taşınır Kontrol Kayıt)

Şef Yavuz UĞUR

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Mali İşler

(Tahakkuk)

Halil KIZILER

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Atila SAÇBÜKEN

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6316

ebe.ogrenci.isleri.1@tm.ogu.edu.tr

ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Kadir CEYLAN

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6317

ebe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Mehmet AKYIL

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6317

ebe.ogrenci.isleri.3@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Kardelen KARACAN

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6317

ebe.ogrenci.isleri.4@tm.ogu.edu.tr

Bilgi İşlem

Öğr. Gör. Özgür GÜLTEKİN

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6316 

ogultekin@ogu.edu.tr

Yardımcı Hizmetler

Mehmet YENER

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6301