TR | AR | EN | RU
Tez Teslim ve Mezun İşlemleri

TEZ YAZIM, BASIM VE TESLİM SÜRECİ BASAMAKLARININ İLGİLİ MADDELERDEKİ SÜRELER PANDEMİ NEDENİYLE ÖĞRENCİ MAĞDURİYETİ OLUŞMAMASI İÇİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZAMİ SÜRE VERİLEREK UYGULANMAKTADIR.


TEZ YAZIM, BASIM VE TESLİM SÜRECİ BASAMAKLARI

Tez Yazım Süreci

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün http://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-klavuzu  linkinden Tez Yazım Kılavuzunu indirerek okuyunuz.

2. Aynı linkten Tez Yazım Şablonunu indirerek, bu şablona oturtacak şekilde tezinizi yazınız.

3. Yazım işlemi bittikten sonra tezinizi yazım kurallarına göre yazıp yazmadığınızı kontrol ve beyan etmek için https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-kilavuzu “Tez Yazım Kontrol Listesi”ni indiriniz ve boş bırakmadan tezinizle karşılaştırarak kontrol edip doldurunuz.

 

Savunma Öncesi

4. “Tez Yazım Kontrol Listesi”ni doldurduktan sonra imzalayınız ve tezin bir örneğini de ekleyip tez danışmanınızın eposta adresine göndererek onun da kontrol etmesini sağlayınız.

5. Daha sonra tez danışmanı https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/135/guncel-dilekce-formlari-covid-19cevrimici linkindeki Tez Savunma Jüri Öneri Formu’nu doldurarak Anabilim Dalı aracılığıyla enstitüye göndermelidir. Tez Savunma Jüri Öneri Formu’nda danışman tarafından belirtilen tez savunma günü, bu formun anabilim dalına verildiği günden itibaren en erken 20 gün sonrasına yazılabilir.

6. Danışman kontrolünden sonra varsa düzeltmeleri yaparak tezinizin pdf formunu danışmanınız ile birlikte imzalamış olduğunuz https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-kilavuzu linkindeki Tez Yazım Kontrol Listesi (elektronik ortamda imzalanmış olabilir) ile birlikte  ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresine e-posta ile göndererek “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” talep ediniz. E-postanızın içeriğinde yazılı olarak Adınız-soyadınız, öğrenci numaranız, Anabilim dalınızı belirtiniz ve her ihtimale karşı e-postanızın enstitü tarafından alınıp alınmadığına dair geri dönüt isteyiniz. Enstitümüz tarafından tezinize ilişkin  hazırlanmış “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu”nuz e-posta ile imzalı ve kaşeli durumda pdf olarak gönderilecektir. Eğer benzerlik oranınınız 20 dahil olmak üzere daha aşağısı ise tezinizdeki atıflarda intihal olup olmadığını dikkatlice kontrol edip size gönderilen raporun her sayfasını paraf ederek danışmanınıza teslim etmeniz ve onun da aynı incelemeyi yaparak her sayfayı paraf, raporun son sayfasını da imzalamasını sağlayınız. Daha sonra ise https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/135/guncel-dilekce-formlari-covid-19cevrimici  (https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/135/guncel-dilekce-formlari-covid-19cevrimici) linkinden Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu Üst Yazısı"nı indirip gerekli yerlerini imzalayarak doldurduktan sonra raporunuzu bu üst yazının bir eki olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim ediniz. “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” nun benzerlik oranı % 20 dahil olmak üzere daha üstünde ise gerekli düzeltmeleri yaparak bu oranın altına düşürmeniz ve tezinizin pdf formunun son halini yeniden ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresine göndererek “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” talep etmeniz gerekir. Bu işlemden sonra 5. maddedeki işlemlere devam edebilirsiniz.

 

Savunma Sonrası

7. Tezinizi jüri önünde savunduktan sonra varsa düzeltmeleri bitirerek ve jürinizden onay aldıktan sonra, “Tez Yazım Kuralları”na uygunluğunun kontrolü için tezinizin enstitümüz Tez Yazım Kontrol Komisyonu tarafından incelenmesi ve bu konuda bir rapor yazılması gerekmektedir. Bu amaçla tezinizin bir adet pdf ve bir adet Word formunu https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-kilavuzu  linkindeki Tez Yazım Kontrol Listesi (elektronik ortamda imzalanmış olabilir) ile birlikte  ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresine e-posta ile gönderiniz. Gönderdiğiniz e-postanın Konu kısmına “Savunma Sonrası Yazım Kuralları Kontrol Talebi” ; içeriğine de tez savunmanızı yaptıktan sonra varsa düzeltmeleri yapılmış tezinizin jüri üyeleri tarafından onaylamış son halinin pdf versiyonunun ekte sunulduğunu belirterek Tez Yazım Kontrol Komisyonu’ndan rapor talep ediniz. Bu adresten tezinizin yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü için bu haliyle teslim alındığına dair yanıt alacaksınız.

8. Tez Yazım Kontrol Komisyonu tarafından incelenen tezinizde varsa düzeltme yapılması için e-postanıza,  enstitümüz tarafından atanmış olan Komisyon Raportörünün düzeltme raporu gönderilir.

9. Rapordaki düzeltmeleri yapıp tezinizi yeniden hem PDF, hem de WORD olarak Komisyon Raportörü adresine göndermeniz gerekmektedir. Komisyon Raportöründen tezinizin yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin ONAY Enstitü Müdürlüğüne ulaştıktan sonra Enstitü Müdürlüğü tezinizin savunma sonrası durumu için yeni bir “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” alacaktır.

10. Size bildirilen gün ve saatte bu raporu enstitümüzden alarak varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra enstitüye teslim etmek için danışmanınızla birlikte her sayfa paraf, son sayfa imza olacak şekilde imzalayarak tezinizi baskıya verip çoğaltabilirsiniz.

11. Bu süreçte tezlerin şekilsel kontrolünde görevlendirilen Tez Kontrol Komisyonu Üyelerinin görevleri ve sorumlukları ile öğrencinin görev ve sorumlulukları ve azami süreler aşağıda belirlenmiştir. Belirlenen süreler içerisinde öğrencinin yapması gereken işlemler tamamlanmadığı takdirde öğrencinin ilişiği kesilir. 

 

TEZ KONTROL KOMİSYONU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI ile ÖĞRENCİLERİN TEZ TESLİM SÜRECİNDE YAPMASI GEREKENLER

 1. Tez Kontrol Komisyon Üyesi, Enstitü Müdürlüğünce kendisine e-posta yoluyla gönderilen tezin şekilsel kontrollerini en geç 5 günde tamamlar ve yine kendisine gönderilen e-postada o tez için Enstitü tarafından atanmış raportöre Word dosyası olarak gönderir. Raporda maddeler halinde hataların belirtilmesi, birden çok hatanın olması durumunda genel ifade ile yazılması yeterlidir. Komisyon üyeleri kontrolleri yaparken, enstitünün web sitesinde yayınlanmış olan Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Yazım Kontrol Listesi’ni esas alır. Eğer öğrencinin tezinde;  yine öğrenci tarafından teslim edilmiş olan Tez Yazım Kontrol Listesi’ndeki maddelerden beş maddeden fazla maddede belirgin hata bulunursa, komisyon üyeleri tezin Tez Yazım Kontrol Listesi’ne göre yeniden kontrol edilmesi için tezi iade edebilirler. Bu durum sürecin uzamasına ve öğrencinin mezuniyetini riske sokacağından dolayı öğrencilerin tezlerini teslim etmeden önce mutlaka Tez Yazım Kontrol Listesi’ne göre yazıp yazmadıklarını sıkı bir şekilde kontrol etmeleri önem arz etmektedir. 
 2. Her tezin raportörü, komisyon üyelerinden gelen raporları inceleyerek herkesin yazdığı ortak hataları birleştirir, tek bir rapor haline getirir ve öğrenciye iletilmek üzere ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresi üzerinden enstitüye teslim eder. Raportör öğrencinin kendisine raporu gönderemez. Enstitü-Öğrenci-Komisyon-Raportör arasındaki tüm yazışmalar enstitü kanalıyla ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresi üzerinden yapılır.
 3. Enstitü tarafından öğrenciye e-posta ile iletilen rapordaki düzeltmeleri yapması için 4 gün süre verilir. Düzeltmeleri yapmakta zorlanan öğrencilerimizin teknik yardım almaları ve gecikmeye meydan vermemeleri gerekmektedir. Çünkü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca 4 günün sonunda düzeltmeleri yapıp göndermeyen öğrencinin kaydı silinir.
 4. Rapora göre düzeltmeleri yapıp 4 gün içinde ebe.tez.teslim.2@tm.ogu.edu.tr adresi üzerinden enstitüye gönderen öğrencinin tezi ilgili raportöre gönderilir ve düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmesi istenir. Raportör inceleme sonucunu 2 gün içinde enstitüye bildirir.  Düzeltmeler tamamlanmışsa öğrenciye tezini baskıya vermesi için enstitü tarafından bildirimde bulunulur, aksi halde düzeltmeleri tamamlaması için ikinci kez 3 gün süre verilir ve bu durum öğrenciye enstitü tarafından bildirilir.
 5. Üçüncü günün sonunda düzeltmeleri teslim etmeyen ya da rapordaki düzeltmeleri yapmayan veya eksik yapan öğrenciye yeni bir süre verilmez ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca azami sürede tezinizi teslim etmediği için öğrencinin kaydı silinir. Bu aşamada ilgili rapörtor, öğrencinin hangi düzeltmeleri yapmadığını veya neleri eksik yaptığını bir rapor ile enstitüye bildirmek zorundadır. 
 6. Tez Kontrol Komisyonu üyeleri, işi yapmak için yukarıda kendilerine verilen süreleri asla geçemezler.
 7. Öğrencinin, şekilsel kontrol için ilk gönderdiği veya sonraki düzeltmeleri tamamlayıp gönderdiği aşamalarda tezin şekilsel olarak uygun olduğu tespit edildikten sonra öğrenciye tezini ciltleterek tüm evraklarla birlikte Enstitüye teslim etmek üzere en fazla 7 gün süre verir (bu süre tez savunmasına girdiği günden itibaren 2 ayı aşamaz). 7 günün sonunda tezini ve tüm belgelerini imzalanmış olarak enstitüye teslim etmemişse; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca azami sürede tezini teslim etmediği için öğrencinin kaydı silinir.

 

TEZ TESLİMİNDE ÖĞRENCİNİN ENSTİTÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİNE TESLİM ETMESİ ZORUNLU OLAN DİĞER EVRAKLAR

 1. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (1 Adet)
 2. Tez Çoğaltma İzin Formu (2 Adet)
 3. Savunma Sonrası Jüri Tez Teslim Kontrol Beyan Formu (Jüri sayısı kadar)
 4. Kompakt Disk (CD) (2 Adet) 
 5. Araştırma izni alınan kuruma tezin bir örneğini (basılı ya da CD) teslim ettiğine dair belge
 6. Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu ve Üst Yazısı (1 Adet)
 7. Tez Sınavı Başarı Notu YL_DR (1 Adet) Not girişlerinden önce mezun olanlar için
 8. İlişik Kesme Formu YL_DR (1 Adet)
 9. Tez Teslimi Kontrol Formu (1 Adet)
 10. Danışman Onay Formu (1 Adet)

 

Açıklayıcı Bilgiler:

 1. Kompakt Diskler TEZ ve/veya EKLER dosyalarını (PDF ve/veya RAR olarak) içermelidir.
 2. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulup imzalanmış olmalıdır. Bu Formu doldurabilmek için tez2.yok.gov.tr adresine üye olmanız gerekmektedir.
 3. Danışman Onay Formunun Danışmana imzalatılmış olması gerekmektedir.
 4. Tez Teslimi Kontrol Formu Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilecek olup, öğrenci tarafından imzalanmalıdır.
 5. İlişik Kesme Formları kütüphanelere imzalatılarak yukarıda sayılan diğer tüm belgelerle birlikte enstitüye getirilmelidir.