TR | AR | EN | RU
Sınavlar ve Mezuniyet Başvuru Süreci

SINAVLAR VE MEZUNİYET BAŞVURU SÜRECİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Yüz Yüze Süreçler

Çevrimiçi Süreçler *

 

* Üniversitemiz senatosunun 23.02.2022 tarihli toplantısının 5 numaralı gündem maddesi uyarınca; Doktora Tez Önerisi savunmasını takip eden ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantısı hariç diğer TİK toplantıları öğrenci ve danışman talebi ile uzaktan ESUZEM sistemi üzerinden çevrimiçi yapılabilmektedir.