TR | AR | EN | RU
ESOGÜ Senato Kararları
 • ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları (Tıklayınız)
  • ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları (Tıklayınız)
 • ESOGÜ Enstitüleri için Bütünleme Sınavı Uygulama Esasları (Tıklayınız)
 • 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılından önce kayıtlı öğrenciler için uygulanacak azami süreler (Tıklayınız)
 • ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yabancı Dilde Tez Yazım Yönergesi (Tıklayınız)
 • ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programları Uzaktan Çevrimiçi Sınav Uygulama Usul ve Esasları ile Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları İlkeleri (Tıklayınız)
 • ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Öğretim Programları Merkezi Sınav Uygulama Usul ve Esasları (Tıklayınız)
 • Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarında yapılacak sınavların dönem içi ağırlıkları ve nasıl uygulanacağı (Tıklayınız)
 • Lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerin yüksek lisans/doktora tez savunma, tez izleme, tez önerisi, doktora/sanatta yeterlik sınavlarının yürütülme şekli ile ilgili senato kararı (Tıklayınız)
 • ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Programlarında ESUZEM Üzerinden Uzaktan Çevrimiçi Yapılacak Sınav İlkeleri (Tıklayınız)
 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Lisansüstü Programlarına Kayıt Olacak Uluslararası Öğrencilerin Öğrenim Ücretleri Hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı (Tıklayınız)
 • Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Yılın Tezi Ödüllerini Belirleme Usul ve Esasları (Tıklayınız)
 • Öğrencilere verilecek Başvuru/Belge ücretlerine ilişkin işlem ve ücret tablosu ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı (Tıklayınız)
 • Eğitim Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarında yürütülen "Kredili ve Seminer Derslerinin" 7.5 AKTS'ye düşürülmesi ile ilgili Senato Kararı (Tıklayınız)
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Usul ve Esaslar (Tıklayınız)