Tez Yazım Kılavuzu

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖĞRENCİLER İÇİN TEZ YAZIM, BASIM VE TESLİM SÜRECİ

 

A. TEZ YAZIM SÜRECİ

1. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün http://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-klavuzu  linkinden Tez Yazım Kılavuzunu indirerek okuyunuz.

2. Aynı linkten Tez Yazım Şablonu’nu indirerek, bu şablona oturtacak şekilde tezinizi yazınız.

3. Yazım işlemi bittikten sonra tezinizi yazım kurallarına göre yazıp yazmadığınızı kontrol ve beyan etmek için https://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/26/tez-yazim-kilavuzu   “Tez Yazım Kontrol Listesi” ni indiriniz ve boş bırakmadan tezinizle karşılaştırarak kontrol edip doldurunuz.

B. SAVUNMA ÖNCESİ

4. “Tez Yazım Kontrol Listesi”ni doldurduktan sonra imzalayınız ve bir adet spiral ciltli teziniz ile birlikte tez danışmanınıza teslim ederek onun da kontrol edip imzalamasını sağlayınız.

5. Danışman kontrolünden sonra varsa düzeltmeleri yaparak tezinizin pdf versiyonunu ebe@ogu.edu.tr adresine e-posta ile göndererek “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” talep ediniz. E-postanızın içeriğinde yazılı olarak Adınız-soyadınız, öğrenci numaranız, Anabilim dalınızı belirtiniz ve her ihtimale karşı e-postanızın enstitü tarafından alınıp alınmadığına dair geri dönüt isteyiniz. enstitümüz tarafından tezinize ilişkin  hazırlanmış “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu”nuz e-posta ile imzalı ve kaşeli durumda pdf olarak gönderilecektir. Eğer benzerlik oranınız % 30'dan az ise tezinizdeki atıflarda “intihal” olup olmadığını dikkatlice kontrol edip raporun her sayfasını paraf ederek tez danışmanınıza teslim etmeniz ve onun da aynı incelemeyi yaparak her sayfayı paraf, raporun son sayfasını da imzalamasını sağlayınız. Daha sonra http://ebe.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/29/dilekce-formlari linkinden "BENZERLİK ORANI VE İNTİHAL RAPORU ÜST YAZISI" nı indirip gerekli yerlerini imzalayarak doldurduktan sonra raporunuzu bu üst yazının bir eki olarak tezinizle birlikte Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim ediniz.
 
6. “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” nun benzerlik oranı % 30’dan fazla ise gerekli düzeltmeleri yaparak bu oranın altına düşürmeniz ve tezinizin pdf versiyonunun son halini yeniden ebe@ogu.edu.tr ye göndererek “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” talep etmeniz gerekir. Bu işlemden sonra 5. maddedeki işlemlere devam edebilirsiniz.

 

7. Bu işlemler bittikten sonra tezinizi jüri üyesi sayısından bir fazla olacak şekilde spiralli cilt olarak çoğaltıp jüri üyelerine dağıtılmak üzere ve danışmanınızla birlikte imzaladığınız “Tez Yazım Kontrol Listesi”nden bir adedini, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim ediniz.

C. SAVUNMA SONRASI

8. Tezinizi jüri önünde savunduktan sonra varsa düzeltmeleri bitirerek ve jürinizden onay aldıktan sonra, “Tez Yazım Kuralları”na uygunluğunun kontrolü için tezinizin enstitümüz Tez Yazım Kontrol Komisyonu tarafından incelenmesi ve bu konuda bir rapor yazılması gerekmektedir. Bu amaçla tezinizin bir adet pdf ve bir adet Word versiyonunu ebe@ogu.edu.tr  adresine e-posta ile gönderiniz. Gönderdiğiniz e-postanın Konu kısmına “Savunma Sonrası Yazım Kuralları Kontrol Talebi” ; içeriğine de tez savunmanızı yaptıktan sonra varsa düzeltmeleri yapılmış tezinizin jüri üyeleri tarafından onaylamış son halinin pdf versiyonunun ekte sunulduğunu belirterek Tez Yazım Kontrol Komisyonu’ndan rapor talep ediniz. Bu adresten tezinizin yazım kurallarına uygunluğunun kontrolü için bu haliyle teslim alındığına dair yanıt alacaksınız.

9. Tez Yazım Kontrol Komisyonu tarafından incelenen tezinizde varsa düzeltme yapılması için e-postanıza,  enstitümüz tarafından atanmış olan Komisyon Raportörünün düzeltme raporu gönderilir.

10. Rapordaki düzeltmeleri yapıp tezinizi yeniden hem PDF, hem de WORD olarak Komisyon Raportörü adresine göndermeniz gerekmektedir. Komisyon Raportöründen tezinizin yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin ONAY Enstitü Müdürlüğüne ulaştıktan sonra Enstitü Müdürlüğü tezinizin savunma sonrası durumu yeni bir “Benzerlik Oranı ve İntihal Raporu” alacaktır.

11. Size bildirilen gün ve saatte bu raporu enstitümüzden alarak varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra enstitüye teslim etmek için danışmanınızla birlikte her sayfa paraf, son sayfa imza olacak şekilde imzalayarak tezinizi baskıya vaerip çoğaltabilirsiniz.

12. Yükseköğretim Kurulu'nun Dijital Tez Arşivinde kullanılmak üzere 01.04.2010 tarihinden itibaren Enstitüye teslim edilen 3 adet ciltlenmiş yüksek lisans veya doktora tezine ek olarak aşağıdakilerin de enstitümüze teslim edilmesi gereklidir:

I. Kompakt Disk (2 Adet) 

II. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (3 Adet)

III. Jüri Onay Sayfası YL/DR için  (3 Adet)

IV. Danışman Onay Formu (3 Adet)     

V. Tez Teslimi Kontrol Formu (2 Adet)

VI. Tez Çoğaltma İzin Formu (3 Adet)

VII. İlişik Kesme Formu YL_DR (1 Adet)

VIII. Tez Sınavı Başarı Notu YL_DR (1 Adet) Not girişlerinden önce mezun olanlar için

IX. Araştırma izni alınan kuruma tezin bir örneğini (basılı ya da CD) teslim ettiğine dair belge,

Açıklayıcı Bilgiler:

  1. Kompakt Diskler TEZ ve/veya EKLER dosyalarını (PDF ve/veya RAR olarak)içermelidir.
  2. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulup imzalanmış olmalıdır. Bu Formu doldurabilmek için tez2.yok.gov.tr  adresine üye olmanız gerekmektedir.
  3. Danışman Onay Formu' nun Danışmana imzalatılmış olması gerekmektedir.
  4. Tez Teslimi Kontrol Formu Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilecek olup, öğrenci tarafından imzalanmalıdır.
  5. Kütüphane İzin Belgesi isteğe bağlıdır.
  6. İlişik Kesme Formları kütüphanelere imzalatılarak yukarıda sayılan diğer tüm belgelerle birlikte enstitüye getirilmelidir.

 (Ayrıntılı bilgi için:  http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/kilavuz.pdf )Son Güncelleme Tarihi: 01.12.2017