TR | AR | EN | RU
Yönetmelikler
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ) (Tıklayınız)
  • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Tıklayınız)
    • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tıklayınız)
  • Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar (Tıklayınız)
  • ESOGÜ Lisansüstü Programlarına 7417 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Eğitim Hakkı Kazananlar İçin Uygulama Usul ve Esasları (Tıklayınız)
  • Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (Tıklayınız)
  • Lisansüstü Eğitim - Öğretim Enstitülerin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği (Tıklayınız)
  • Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik (Tıklayınız)