TR | AR | EN | RU
Yönetmelikler
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (YENİ) (Tıklayınız)
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tıklayınız)
  • YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Tıklayınız)
  • ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (Eski) (Tıklayınız)
  • ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklikler (Tıklayınız) 
  • "Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (Tıklayınız)
  • ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Tıklayınız)