TR | AR | EN | RU
Kurul ve Komisyonlar
Enstitü Kurulu
Prof.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ
[Enstitü Müdürü - Vekaleten]
+90 222 2393750 / 6301 zbalbag@ogu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN
[Enstitü Müdür Yardımcısı]
+90 222 2393750 / 6302 evcimen@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Zuhal ÇUBUKÇU
[Eğitim Bilimleri ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1651 zuhal_cubukcu@hotmail.com
Prof.Dr. Kürşat YENİLMEZ
[Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1652 kyenilmez@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Eyüp ARTVİNLİ
[Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1642 eartvinli@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Pınar GİRMEN
[Temel Eğitim ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1622 pgirmen@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR
[Yükseköğretim Yönetimi ve Politikası ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1621 semkgun@gmail.com
Prof.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU
[Özel Eğitim ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1628 macidayhan@gmail.com
Doç.Dr. İrfan SÜRAL
[Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Başkanı]
+90 222 2393750 / 1615 isural@ogu.edu.tr
Hatice SERTTAŞ
[Enstitü Sekreteri - Raportör]
+90 222 2393750 / 6310 hserttas@ogu.edu.tr

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ
[Enstitü Müdürü - Vekaleten]
+90 222 2393750 / 6301 zbalbag@ogu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN
[Enstitü Müdür Yardımcısı]
+90 222 2393750 / 6302 evcimen@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Pınar GİRMEN
[Üye]
+90 222 2393750 / 1622 pgirmen@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Kürşat YENİLMEZ
[Üye]
+90 222 2393750 / 1652 kyenilmez@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Ersin KARADEMİR
[Üye]
+90 222 2393750 / 1632 ekarademir@ogu.edu.tr
Hatice SERTTAŞ
[Enstitü Sekreteri - Raportör]
+90 222 2393750 / 6310 hserttas@ogu.edu.tr