TR | AR | EN | RU
Kurul ve Komisyonlar
Enstitü Kurulu
Prof.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ [Enstitü Müdürü] +90 222 2393750 / 6301 zbalbag@ogu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN [Enstitü Müdür Yardımcısı] +90 222 2393750 / 6302 evcimen@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Hamit ÖZEN [Enstitü Müdür Yardımcısı] +90 222 2393750 / 6314 hamitozen@hotmail.com
Prof.Dr. Zuhal ÇUBUKÇU [Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1651 zuhal_cubukcu@hotmail.com
Prof.Dr. Kürşat YENİLMEZ [Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1652 kyenilmez@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Eyüp ARTVİNLİ [Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1642 eartvinli@ogu.edu.tr
Prof.Dr. Pınar GİRMEN [Temel Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1622 pgirmen@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Semra KIRANLI GÜNGÖR [Yükseköğretim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1621 semkgun@gmail.com
Prof.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU [Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı] +90 222 2393750 / 1628 macidayhan@gmail.com
Hatice SERTTAŞ [Enstitü Sekreteri - Raportör] +90 222 2393750 / 6310 hserttas@ogu.edu.tr

 

 

Enstitü Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ [Enstitü Müdürü] +90 222 2393750 / 6301 zbalbag@ogu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Emre EV ÇİMEN [Enstitü Müdür Yardımcısı] +90 222 2393750 / 6302 evcimen@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Hamit ÖZEN [Enstitü Müdür Yardımcısı] +90 222 2393750 / 6314 hamitozen@hotmail.com
Prof.Dr. Zuhal ÇUBUKÇU [Üye] +90 222 2393750 / 1651 zuhal_cubukcu@hotmail.com
Prof.Dr. Kürşat YENİLMEZ [Üye] +90 222 2393750 / 1652 kyenilmez@ogu.edu.tr
Doç.Dr. Ersin KARADEMİR [Üye] +90 222 2393750 / 1632 ekarademir@ogu.edu.tr
Hatice SERTTAŞ [Enstitü Sekreteri - Raportör] +90 222 2393750 / 6310 hserttas@ogu.edu.tr