TR | AR | EN | RU
Uzaktan Tezsiz Sözlü Sınavlara İlişkin Duyuru
14.01.2021
Değerli Öğrenciler;
 
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Uzaktan Tezsiz Sözlü Sınavlara ilişkin KVKK Aydınlatma Metni ve Uzaktan Sınava Katılma Formlarını henüz göndermeyen öğrencilerimizin en geç 15.01.2021 Cuma günü saat 11.00'a kadar doldurup imzalayarak ebe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr adresine elektronik posta olarak göndermeleri gerekmektedir.
 
Formlarını herhangi bir nedenle göndermeyen öğrenciler sınavlara katılamayacaklardır
 
Önemle duyurulur.
 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 
Uzaktan Tezsiz YL Programları - Çevrimiçi Sözlü SINAV PROGRAMLARI İlan Edilmiştir.
5.01.2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi

 << FİNAL (SÖZLÜ) SINAV PROGRAMLARI >>

EĞİTİM YÖNETİMİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMI

FİNAL SINAV PROGRAMI KAPSAM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMI

FİNAL SINAV PROGRAMI KAPSAM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) PROGRAMI

FİNAL SINAV PROGRAMI KAPSAM VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

"Sınavlarınızda Başarılar Dileriz"

Enstitü Müdürlüğü

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
11.01.2021

2020-2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

(BAŞVURU TARİHLERİ: 18 -22 OCAK 2021)
2020–2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
4.01.2021

2020–2021 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININ

KONTENJANLARI, BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

 BAŞVURU TARİHLERİ

25 – 29 OCAK 2021

(Başlangıç 25 OCAK saat 08.30 – Bitiş 29 OCAK saat 23.59)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

05 ŞUBAT 2021                       SAAT:16.00

ASIL ÖĞRENCİ KESİN KAYIT TARİHİ

08-10 ŞUBAT 2021                 SAAT 17.00’a kadar

1. GRUP YEDEKLERİN DUYURULMASI

12 ŞUBAT 2021                       SAAT  16.00

1. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHİ

15 ŞUBAT 2021                       SAAT 17.00’a kadar

1. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ LİSTESİNDEN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DUYURULMASI

16 ŞUBAT 2021                       SAAT 16.00

1. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ KESİN KAYIT TARİHİ

17 ŞUBAT 2021                       SAAT 17.00a kadar

2. GRUP YEDEKLERİN DUYURULMASI

18 ŞUBAT 2021                       SAAT  16.00

2. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ ÖN KAYIT BAŞVURU TARİHİ

19 ŞUBAT 2021                       SAAT 17.00’a kadar

2. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ LİSTESİNDEN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DUYURULMASI

22 ŞUBAT 2021                       SAAT 16.00

2. GRUP YEDEK ÖĞRENCİ KESİN KAYITLARI

23 ŞUBAT 2021                       SAAT 17.00’a kadar

 

Uzaktan Tezsiz YL Programlarında Gerçekleştirilecek Çevrimiçi Sözlü Sınavlar Hakkında
4.01.2021

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FİNAL VE BÜTÜNLEME

“ SÖZLÜ SINAVLARDA UYGULANACAK SINAV KURALLARI ”

“TEKNİK YÖNERGE VE SİSTEM KULLANIM VİDEOSU”

 

ÖĞRETİM ÜYESİ

 >> TEKNİK YÖNERGE <<

ÖĞRENCİ

>> TEKNİK YÖNERGE << 

SİSTEM KULLANIM VİDEOSU (ÖĞRETİM ÜYESİ)

SİSTEM KULLANIM VİDEOSU (ÖĞRENCİ)

SÖZLÜ SINAVLARDA UYGULANACAK SINAV KURALLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim Programları Öğrencilerimizin DİKKATİNE
10.12.2020

> Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim Programları Öğrencilerimizin DİKKATİNE <

Final ve Bütünleme Sınavlarının Sözlü Sınav Olarak Yapılması Konusunda Açıklama

 


Sevgili Öğrencilerimiz,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nda Eğitim Gören Öğrencilerimizin Dikkatine;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Final Sınavlarınız Sözlü Sınav biçiminde yapılacaktır. Sınavların yapılma usulleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44. ve 46. maddelerine dayanılarak Yükseköğretim Kurumları’nda Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslarca yapılmaktadır. Buna göre dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır. Bu sınavlar yükseköğretim kurumlarının senatolarınca onaylanan öğretim programı uyarınca belirlenen ölçme ve değerlendirme yöntemleri (ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü vb.) kullanılarak veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte sınavların güvenirliği de önemli bir olgudur. Yine aynı esaslar çerçevesinde dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak, Öğrenme Yönetim Sistemi'nin veya sınavın yapıldığı dijital ortamların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde sınav güvenlik tedbirleri uygulanması sorumluluğu eğitimi veren birimlere tevdi edilmiştir.

Bu bağlamda dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının “Sözlü Sınav” olarak yapılması kararı alınmıştır. Çünkü sözlü sınavlarda öğrenenin yanıtlayıcıya verdiği yanıta bağlı olarak yeni veya ek sorular sorma imkanı da bulunmaktadır. Böylece sözlü sınavlar sayesinde öğretim üyesi öğrencinin zayıf ve güçlü taraflarını daha belirgin olarak ortaya çıkartabilmektedir. Ek olarak, soruda geçen konuda öğrenciye anında geri bildirim verilebilmektedir. Öğrenci ile hoca arasında aktif bir iletişim sağlayan bu sınav türleri vasıtasıyla sınav esnasında öğrenme de gerçekleşebilmektedir. Ayrıca öğrencinin kendi cevabını revize etme veya değiştirme imkanı da bulunduğundan cevaptaki anlaşılmayan kısımlar ve boşluklar hızlı bir biçimde düzeltilebilir. Bu tür sınavlarda şans faktörü ve kopya çekme ihtimali oldukça azdır. Bu durum sözlü sınavların güvenirliğini artırmaktadır. Sözlü sınavlarda cevabı net olan (kesin doğru, kesin yanlış gibi) sorular verilebileceği gibi yoruma dayalı ve kişiden kişiye değişebilecek sorular da yöneltilebilmektedir. Bilgi, anlama ve uygulama gibi temel bilişsel alanlarda kullanılabileceği gibi Bloom Taksonomisi’ne göre üst düzey bilişsel becerilerden olan analiz, sentez, değerlendirme gibi becerileri ölçmeye fırsat tanımaktadır. Birden fazla alandan soru sorma esnekliği sağlayan sözlü sınavlarda yeterli süre olduğu takdirde kapsam geçerliliği de sağlanabilmektedir.

Sonuç olarak, COVİD-19 Pandemisi dolayısıyla uzaktan gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecinin ölçme değerlendirme ayağının da adil, geçerli ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için Final ve Bütünleme Sınavlarının Sözlü Sınav olarak yapılmasına karar verilmiştir. Sözlü sınavların planlanması (her bir ders için kapsamı, süresi, değerlendirme kriterleri) konularında ilerleyen süreçte sizlere bilgi verilecektir.  

 

Sağlıkla Kalınız, Lütfen EVDE KALINIZ…

“Bilim’le ve Bizim’le” KALINIZ…

 

Enstitü Müdürlüğü

2019-2020 Güz Yarıyılı ve Sonrasında Kayıt Olmuş Öğrencilerimizin DİKKATİNE…
27.11.2020

2019-2020 GÜZ YARIYILINDAN İTİBAREN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YAYIN ŞARTI HAKKINDA

 

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere 2019-2020 Güz Yarıyılı ve sonrasında “tezli yüksek lisans” ve “doktora” programlarına kayıt olan öğrenciler için yayın şartı getirilmiştir (ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği madde 9/2 ve madde 23/2).

Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinden tez teslimi esnasında sağlaması gereken yayın şartı ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları’nın 22. Maddesi’nde (İncelemek İçin Lütfen TIKLAYINIZ) açıklanmıştır.

Mezuniyet sürecinde sorun yaşamamanız için yayın şartı’nı sağlamanız gerektiğini hatırlatır, yayın konusunda Osmangazi Journal of Educational Research (OJER) Dergisi’nin sizler için bir seçenek olabileceğini ve Bahar sayısı için makale kabul sürecinin devam ettiği bilgisini paylaşmak isteriz. Eğitim hayatınızda başarılar dileriz.

 

Sağlıkla Kalınız, Lütfen EVDE KALINIZ…

“Bilim’le ve Bizim’le” KALINIZ…

 

Enstitü Müdürlüğü

Uzaktan Çevrimiçi Sınavlar ve Mezuniyet Başvuru Süreci
17.11.2020

Uzaktan Çevrimiçi Sınavlar ve Mezuniyet Başvuru Süreçleri ile ilgili güncel ve detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.