TR | AR | EN | RU
Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları Yarıyıl Sonu Sınavları Hakkında
21.11.2022

Sevgili Öğrencilerimiz,

Enstitümüz bünyesinde yer alan Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programları (Eğitim Yönetimi UE, İlköğretim Matematik Eğitimi UE, Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları UE) için Yarıyıl Sonu Sınavları yüz yüze olarak 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

 

Sınav Yeri: ESOGÜ, Yeni Eğitim Fakültesi Binası (Odunpazarı/Eskişehir)


Sınav Programı ile ilgili detaylar ilerleyen tarihlerde açıklanacaktır.

Öğrenci Kimlik Kartlarının Dağıtımı Hakkında...
5.10.2022

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde yeni kayıt ya da 7417 sayılı öğrenci affı kanunu ile kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz, kendilerine ait öğrenci kimlik kartlarını mesai saatleri içerisinde Enstitümüz Müdür Sekreteri Kardelen KARACAN'dan (Yeni Eğitim Fakültesi Binası, B Blok 4. Kat, 4-10 nolu odadan) bizzat başvurarak imza karşılığında teslim alabilirler.

 

 

Enstitümüz Lisansüstü Programlarında Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine
25.08.2022

 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumu’ndan gelen resmi yazıya dayanarak Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim), Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tüm dersler ve savunma sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.


Yeterlik, Tez Önerisi ve Tez Savunma sınavları yüz yüze yapılacaktır.

Tez Önerisi savunmasını takip eden ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantısı hariç diğer TİK toplantıları öğrenci ve danışman talebi ile uzaktan ESUZEM sistemi üzerinden çevrimiçi yapılabilecektir.


Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programlarının dersleri akşam saatlerinde yapılacaktır.
 

Uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarında tüm dersler çevrimiçi yapılmakta olup arasınav, final ve bütünleme sınavları Eskişehir’de Enstitümüz Binasında yüz yüze gerçekleştirilmektedir. 
 

Öğrencilerimizin kayıt sürecinde ve ders döneminde bu bilgileri dikkate almaları önemle rica olunur. 

 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Öğrenci Affı Başvurusu Hakkında
3.08.2022

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFINA İLİŞKİN BAŞVURU DUYURUSU

 

UYGULAMA İLKELERİ
Yükseköğretim Kurulu 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 7417 Sayılı Öğrenci Affına İlişkin Usul ve Esaslar için 
tıklayınız.

 

KİMLER BAŞVURAMAZ
(7417 Sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83’üncü maddesi kapsamında)
1. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,
2. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten öldürme (Madde 81, 82 ve 83),
3. İşkence (Madde 94 ve 95),
4. Eziyet (Madde 96),
5. Cinsel saldırı (Madde 102),
6. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (Madde 188) suçlarından mahkûm olmaları,
8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,
9. Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,
10. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler başvuru yapamayacaktır.

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
1. 05/07/2022 tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç, ilişiği kesilenler (kendi isteği ile ilişiği kesilenler dahil),
2. 05/07/2022 tarihinden önce Üniversitemizin bir programını kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar başvuru yapabilecektir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ (2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ İÇİN)
Başvuru Tarihleri 05 Temmuz 2022 / 02 Eylül 2022 (Mesai Bitimine kadar)
Başvuru Sonuçlarının İlanı 16 Eylül 2022
Kesin Kayıt Tarihleri 19-29 Eylül 2022
Başvuru Şekli Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname yoluyla yapılacaktır.

 

BAŞVURU TAKVİMİ (2022-2023 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ İÇİN)
Başvuru Tarihleri 05 Eylül 2022 / 07 Kasım 2022 (Mesai Bitimine kadar)
Mazeretli olarak Son Başvuru Tarihi
(Sağlık nedeniyle)
05 Aralık 2022
Başvuru Sonuçlarının İlanı 06 Ocak 2023
Kesin Kayıt Tarihleri 06-10 Şubat 2023
Başvuru Şekli Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname yoluyla yapılacaktır.

 

BAŞVURU ADRESİ
Yeni Eğitim Fakültesi Binası B Blok Kat :4 Meşelik Yerleşkesi
Odunpazarı, ESKİŞEHİR (26040) (
Detaylı gösterim için tıklayınız.)

Başvurular şahsen veya noter onaylı vekâletname yoluyla yapılacaktır. Eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Posta/Kargo, Elektronik posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

AÇIKLAMALAR

    05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanunun 35.maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83. maddede belirtilen haklardan yararlanırlar.

    Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içerisinde, sağlık nedenleriyle başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 05 Aralık 2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

    Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (tıklayınız)

2. Adli Sicil Kaydı (Son 7 gün içerisinde alınmış) (E-Devletten alınabilir.)

3. 3 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. boyutlarında son üç ay içerisinde çekilmiş) 

4. T.C. Kimlik Kartı / Nüfus cüzdanı fotokopisi (Yabancı uyruklular için pasaportun aslı ve fotokopisi)

5. Askerlik Durum Belgesi (Son bir ay içerisinde alınmış olması-E-Devletten alınabilir.)

Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptırmayanların Ayrıca Eklemeleri Gereken Belgeler

6. Lisans Mezuniyet Belgesi / Yüksek Lisans Belgesi (Doktora adayları her ikisini de ekleyecektir)

7. ALES Sonuç Belgesi (Kayıt hakkı kazandığı başvuru döneminde Enstitüye beyan ettiği ALES  puanının belgesi olacaktır)

8. Lisans Transkripti / Yüksek Lisans Transkripti  (Doktora adayları her ikisini de ekleyecektir)

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Kayıt hakkı kazandığı başvuru döneminde Enstitüye beyan ettiği Yabancı Dil puanının belgesi olacaktır)

 

YL/DR Tezleri ve Dönem Projeleri Orijinallik Raporu Uygulama Esasları Hakkında
4.04.2022

30.03.2022 tarihli Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senato Toplantısı'nın 3. gündem maddesi olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tezleri ve Dönem Projeleri için Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılmasına Dair Uygulama Esasları görüşülmüştür.

 

İlgili kararın 7. maddesi doğrultusunda tezler için benzerlik oranı aynı kaynaktan %5'i ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %20'yi geçmemeli ve 8. maddesi doğrultusunda dönem projeleri için benzerlik oranı aynı kaynaktan %10'u ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %30'u geçmemelidir.

 

İlgili gündem maddesine ait karara buradan ulaşabilirsiniz.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilerimizin Dikkatine...
24.03.2022

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nın 25. Maddesi gereğince 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencilerimizin tezini teslim edebilmesi ve savunma sınavına girebilmesi için ilgili uygulama usul ve esaslar dokümanındaki 22. Madde'de yer alan yayın şartını yerine getirmesi gerekmektedir.


Detaylı bilgi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nı inceleyiniz.

Yeterlik ve Tez Süreçlerine Ait Sınavların Yürütülme Şekli Hakkında
28.02.2022

Üniversitemiz senatosunun 23.02.2022 tarihli toplantısının 5 numaralı gündem maddesi uyarınca;

2021-2022 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında Yeterlik, Tez Önerisi ve Tez Savunma Sınavları ile Tez İzleme Komitesi Toplantılarında

1. Yeterlik, Tez Önerisi ve Tez Savunma Sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

2. Tez Önerisi savunmasını takip eden ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantısı hariç diğer TİK toplantılarının öğrenci ve danışman talebi ile uzaktan ESUZEM sistemi üzerinden çevrimiçi yapılabilmesine

karar verilmiştir.

 

İlgili senato kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Şartı Hakkında
5.04.2021

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nın 25. Maddesinde değişiklik yapılmış olup ilgili senato kararına buradan erişebilirsiniz.


Senato kararıyla yapılan bu değişiklik ile; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nın Yayın Şartı başlığı altındaki 22. maddesindeki tüm fıkralar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kayıt olan öğrencileri kapsayacaktır. Detaylı bilgi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları'nı inceleyiniz.

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) Numarası Alınması Hakkında
16.03.2021

TEZLİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE...

   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmış olup bu çalışma kapsamında, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) Numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

   Tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir. Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 Tarihli (Oturum No: 30) Toplantısı'nda; "lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin ORCID numarası kullanmalarının zorunlu tutulması" kararlaştırmıştır.

    Bu bağlamda, halihazırda ORCID numarası bulunmayan tezli lisansüstü öğrencilerimizin en kısa sürede ORCID numarası alması ve alınan ORCID numaralarının da Ulusal Tez Merkezi Otomasyon Sistemine eklenmesi gerekmektedir.

 

< Bilim'le Kalın, Bizim'le Kalın >

Enstitü Müdürlüğü