TR | AR | EN | RU
Genel Bilgi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/103 karar sayısı uyarınca kurulmuştur. Enstitümüzün kurulmasıyla birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitülerinde yürütülen Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanlarında lisansüstü programları öğrencileriyle birlikte devralarak Eylül 2010 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitümüz öncelikli olarak, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında yeni lisansüstü programlar açarak gelişimini sürdürmektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öncelikli olarak, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında lisansüstü çalışma, araştırma ve projeler yürütmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ayrıca, başta Eskişehir ve yakın bölgesi olmak üzere, Türk Eğitim Sistemi’nin sorun ve politikalarını analiz eden, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme ile ilgili raporlar hazırlayan ve aynı zamanda konferans, seminer ve paneller düzenleyerek evrensel düzeyde bilime katkı sağlamayı hedeflemektedir. Evrensel bilime katkının yanında, Türkiye ve dünyanın ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli bilim insanı ve lider uygulamacılar yetiştirmek enstitünün temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Fakülte bünyesinde her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon bulunmaktadır. Bu ekipmanlar araştırma, literatür tarama, proje yürütme, seminer hazırlama, sunum hazırlama ve sunma amacıyla derslerde ve ders dışında öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından kullanılmaktadır. Fakülte ve merkez kütüphane bilgisayarları hafta boyunca mesai saatleri süresince kullanıma açıktır.

Enstitü Müdürümüz Geçmiş Dönem Enstitü Müdürlerimiz

Prof. Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ

[24.02.2020 – 20.02.2023]


[21.02.2023 – Halen] (Vekaleten)

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

[20.02.2017 – 24.02.2020] 

 

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

[02.08.2016 –
20.02.2017]

(Vekaleten)

Prof. Dr. Ahmet
AYPAY

[10.04.2012 –02.08.2016​] 

 

   Prof. Dr. Selahattin
TURAN

     

[30.03.2010 – 10.04.2012 ]