TR | AR | EN | RU
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün temel amacı; eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme ve insani bilimler alanında teori ve uygulama dengesini esas alarak Türkiye toplumunun ve dünyanın ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli uygulayıcı ve bilim insanlarını yetiştirmektir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir eğitim kurumu olarak yüksek kaliteli, çağdaş, değişime ayak uyduran lisansüstü programları ile Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, milli, geçmişten gelen kültürel değerlerini çağdaş dünya değerleriyle harmanlayan, insanlığa karşı sorumluluk duyan lider öğretmen ve okul müdürlerini yetiştirmeyi kendine görev edinmiştir. Bu amaçla; lider öğretmen yetiştirmek, okul müdürlerini yenilikçi, sorgulayıcı bir anlayışla geleceğe hazırlamak ve okullarla etkili iletişim kurarak daha iyi bir eğitim sistemi kurmak için bilgi üretmek temel ilkeler arasındadır.

 

Vizyonumuz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün vizyonu, gelecek çeyrek yüzyılda; Türkiye’nin saygın, itibarlı, en çok tercih edilen lisansüstü programlarını uygulamaya geçirmek, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu özgün pedagojik teori ve modellerin geliştirilmesine öncülük etmek ve aynı zamanda Türkiye’nin ve insanlığın "ideal gelecek" tasarımına akademik ve entelektüel çalışmalarla katkı sağlamaktır. Günümüz dünyasında etki odaklı eğitim toplulukları oluşturmayı tasarlayan, insanı merkeze alarak güçlü fikirleri uygulamaya koyan özgün, yaratıcı, aydın ve anlayış etiğine sahip geleceğe yön veren lider öğretmenler ve okul müdürleri yetiştirmek Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün vizyonu olarak belirlenmiştir.