TR | AR | EN | RU
Başvuru ve Kayıt Koşulları

                Başvuru ve Kayıt Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

  1. İlan edilen bir tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayın belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenen ALES standart puanına, Senato tarafından belirlenen taban puanlardan az olmamak koşuluyla lisans not ortalamasına ve Yabancı Dil Sınavından (YDS) Senato tarafından belirlenen bir puana ya da ÜAK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil puanına sahip olması gerekir.
  2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin; En az 55 ALES puanı ya da eşdeğerliği YÖK veya Üniversite tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili bir puana sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı dil şartı aranmaz, bu öğrencilerin değerlendirilmesinde Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) den en az C1 düzeyinde Türkçe bildiklerini gösteren bir belge alınması gerekir.
    1. Yüksek lisans programına girişte başvuru sıralama puanı oluşturmada;

Lisans not ortalamasının %25’i,

ALES puanının %50’si,

Yabancı dil puanının %25’i kullanılır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

  1. İlan edilen bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların Senato tarafından belirlenen koşullara uygun bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı, yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması koşulları Senatoca belirlenir.
  2. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü için; ALES, YDS ve lisans not ortalaması değerlendirmeye alınması halinde, toplam başvuru puanını hesaplamak için aşağıdaki yüzdeler kullanılır:

Lisans not ortalamasının %80’i,

ALES puanının %10’u

Yabancı Dil  puanının %10’u

  1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu öğrenciler ALES puanı belgesi yerine eşdeğerliliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınav belgesi sunabilirler.

Doktora Programları

Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

  1. İlan edilen bir doktora programına başvurabilmek için; adayların belirlenen koşullara uygun bir lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Adayın lisans ya da yüksek lisans not ortalaması, ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ya da Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Puanı  Üniversite Senatosunun belirlediği düzeyde olmalıdır.
  2. Toplam başvuru puanını hesaplamak için aşağıdaki yüzdeler kullanılır:

Yüksek lisans not ortalamasının (lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans not ortalamasının) %25’i

ALES puanının %50’si

Yabancı dil puanının %25’i