TR | AR | EN | RU
Müdürün Mesajı

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel görevi, öncelikle yükseköğretime kalifiye öğretim elemanı yetiştirmek ve ülkemizin bu alanda güçlenmesine hizmet etmektir. Bu konu oldukça kritik bir öneme sahiptir. Çünkü Türkiye yükseköğretim sisteminin önemli bir öğretim elemanı ihtiyacı bulunmaktadır. Mevcut öğrenci ve öğretim elemanı sayılarına göre, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı bakımından OECD ortalaması 16 olup, ülkemiz bu sayının henüz uzağındadır. Çünkü Türkiye'de yılda 4.516 civarında doktora mezunu verilirken; ABD'de 67.944, Almanya'da 28.147, Hindistan’da 24.300, Japonya’da 16.039 ve İngiltere’de 25.020 civarında ortalama doktora mezunu verilmektedir (Kaynak, OECD, 2014).

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda yükseköğretimde gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak OECD ortalamalarına yaklaşabilmek için ülkemizdeki nitelikli doktora mezunu sayılarının her yıl için üç katına çıkarılmasına, yani her yıl 15 bin doktora mezununa ihtiyaç bulunmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz gençlerinin lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve özellikle doktora eğitimi almaları için teşvik edilmesi, özendirilmesi ve buna ilişkin tedbirlerin alınması, ülkemizin gelecek hedefleri açısından kritik önemdedir.

Bu nedenlerle sizleri, lisans eğitimi ile yetinmemeye, gelecek için büyük bir ihtiyaç olarak duran bilim insanı olma yolunda ilk adımı atarak enstitümüzde lisansüstü eğitime devam etmeye davet ediyorum. 

Bunun dışında ülkemizdeki bilim kültürünün gelişmesi için bilim dünyasının ihtiyaç duyduğu bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Bütün bunlara ilave olarak, diğer dünya ülkelerinden, özellikle ülkemiz çevresindeki Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya, Orta Asya gibi yerlerdeki soydaş milletlerden zeki ve çalışkan, bilim insanı olmaya aday öğrencileri kurumumuza çekmek oldukça önem taşımaktadır. Bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile işbirliğini güçlendirerek yurtdışından gelecek öğrenci sayımızı artırmak,  onlara hem ülkemizde anadilimizde eğitim vermek ve ülkemizi tanıtmak, hem de enstitümüzün uluslararası boyutunu güçlendirmek yakın gelecekteki hedeflerimiz arasındadır.

Bu kutlu yolda atacağınız adım ve kariyer planlarınızda hep yanınızda olacağımızı belirtir, saygılar sunarım.

 

                                                                                                                            20. 02. 2017

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

                                         Enstitü Müdürü