TR | AR | EN | RU
Müdürün Mesajı

 

Değerli Öğrenciler,
Ülkelerin kalkınması ve gelişimi için her alanda uzmanlaşmış yüksek nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.  Bunu sağlamanın yolu, yüksek kalitede lisansüstü programlar oluşturmak ve bunları etkili bir şekilde uygulamaktır. Bu, bize lisansüstü eğitimin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koyar. Lisansüstü eğitimin temel amacı, lisans eğitimi sonrası kişilere özel bir alanda uzmanlaşma sağlamak ve bireyleri mesleki, akademik açıdan geliştirerek daha yüksek seviyelere ulaşmalarına yardımcı olmaktır. Eğitim alanında yüksek kalitede bireylerin yetiştirilmesinde, öğretmenler ve öğretmen yetiştirme programları büyük önem arz etmektedir. Bu programların lisansüstü aşaması Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülmektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitümüz eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında birçok programdan oluşmaktadır. Enstitümüzün edindiği görev, eğitim bilimleri/öğretmen yetiştirme ve insani bilimler alanında teori ve uygulama dengesini esas alarak Türkiye toplumu ve dünyanın ihtiyaç duyduğu üstün nitelikli uygulamacı bilim insanlarını yetiştirmektir. Enstitümüz, H. J. Brown’un  “Öğretmek, yeniden öğrenmek demektir.” sözü gereği öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimize yaşadığımız çağın ihtiyaç duyduğu donanım ve uzmanlığa ulaşmaları konusunda görevini en iyi şekilde yürütmekte ve yeni lisansüstü programlar açarak gelişimini sürdürmektedir.

Tüm öğrencilerimize başarılar diler, sevgilerimi sunarım.

                                                                                        Prof. Dr. M. Zafer BALBAĞ