TR | AR | EN | RU
GÜNCEL Dilekçe Formları (COVID-19/Çevrimiçi)
  1- Genel Formlar
EBE-DG-01

Öğrenci Bilgi Formu

  Taahhütname
EBE-DG-02 Akademik İzin Formu
EBE-DG-03 Diğer Üniversitelerden Ders Alma Formu
EBE-DG-04 Kayit Sildirme Lisansüstü Eğitimini Bırakma Formu
EBE-DG-06 Ders Saydırma Formu
EBE-DG-09 Danışman Değişikliği Formu
EBE-DG-07 Mazeret Sınavı Formu
EBE-DG-10 Ders Değişikliği Talep Formu
EBE-DG-11 Araştırma İzin Talebi
  ​ESOGÜ Tez Çalışması Başvuru Formu
  ESOGÜ Gönüllü Katılım Formu
EBE-DG-12 Tez Başlığı /Konusu Değişikliği Formu
EBE-DG-14 İkinci Danışman Talep Formu
EBE-DG-15 Sınav Sonucuna İtiraz Formu
EBE-İR-16 Benzerlik Oranı ve İntihal Raporun Üst Yazısı
EBE-DT-17 Danışman Talep Form
   
  2- Yüksek Lisans Formları
EBE-YL-01 Tez Önerisi Bildirim Formu
EBE-YL-02

Tez Savunma Jüri Öneri Formu

Tez Savunma Jüri Öneri Formu COVID 19

EBE-YL-03

Tez Savunma Sınav Tutanağı 1

Tez Savunma Sınav Tutanağı COVID 19

EBE-YL-04 Tez Savunma Sınav Tutanağı 2
EBE-OU-06 Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri Raporu
EBE-TT-08 Tez Sınavı Başarı Notu Formu
   
  3- Doktora Formları
EBE-DR-01 Yeterlilik Jüri Öneri Formu
EBE-DR-02 Yeterlik Yazılı Sözlü Sınav Tutanağı
EBE-DR-11 Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı COVID 19
EBE-DR-12 Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı COVID 19
EBE-DR-03 Yeterlik Sınav Başarı Tutanağı
EBE-DR-04 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
EBE-DR-05

Tez Öneri İzleme Bilgi Formu

Tez Öneri Izleme Bilgi Formu COVID 19

EBE-DR-06

Tez Öneri Savunma Tutanağı

Tez Öneri Savunma Tutanagi COVID 19

EBE-DR-07

TIK Basari Değerlendirme Tutanağı

TIK Başarı Değerlendirme Tutanağı COVID 19

EBE-DR-08

Tez Savunma Jüri Öneri Formu

Tez Savunma Jüri Öneri Formu COVID 19

EBE-DR-09

Tez Savunma Sınav Tutanağı 1

Tez Savunma Sınav Tutanağı1 COVID 19

EBE-DR-10 Tez Savunma Sınav Tutanağı 2
EBE-TT-08 Tez Sınavı Başarı Notu Formu
   
  4-Tez Teslim Formları
EBE-İK-01 İlişik Kesme Formu YL/DR
  Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
EBE-TT-01 Kompakt Disk Hazırlama
EBE-TT-02 Jüri Onay Sayfası YL/DR için
EBE-TT-04 Danışman Onay Formu
EBE-TT-07 Tez Çoğaltma İzin Formu
EBE-TT-06 Tez Kontrol Listesi
EBE-TT-05 Tez Teslim Kontrol Listesi
EBE-DP-01 Dönem Projesi Teslimi Danışman Onay Formu Tezsiz YL
EBE-TT-08 Tez Sınavı Başarı Notu Formu
EBE-TT-09

Savunma Sonu Jüri Kontrol Beyan Formu

Araştırma izni alınan kuruma tezinin bir örneği (basılı ya da CD) teslim ettiğine dair belge

 

Uzaktan Sınava Katılma ve Kayıt Altına Alınması Beyannamesi COVID 19

 

  5- Dönem Projesi Teslim Formları
EBE-DP-01 Dönem Projesi Teslim Formu
   
  6- İlişik Kesme
EBE-İK-01 İlişik Kesme Formu Yl Dr
   
  7- Öğrenci Anket Formları
  Öğretim Elemanları Değerlendirme Formu Öğrenci
  Üniversite Değerlendirme Formu Öğrenci
  Üniversite Değerlendirme Formu Personel
  Lisansüstü Program Değerlendirme Öğrenci
  Uzaktan Öğretim Programları Öğrenci Memnuniyet Ölçeği