TR | AR | EN | RU
Sınavlar ve Mezuniyet Başvuru Süreci

SINAVLAR VE MEZUNİYET BAŞVURU SÜRECİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı kalmak kaydıyla bütün sınav ve mezuniyet başvuru süreçlerinin uzaktan öğretim (çevrimiçi/eş zamanlı) teknolojileri yardımıyla gerçekleştirilmesi kararı alınmış olup bu karar Nisan ayında yeniden gözden geçirilecektir.

 

Çevrimiçi Süreçler