TR | AR | EN | RU
Sınavlar ve Mezuniyet Başvuru Süreci

SINAVLAR VE MEZUNİYET BAŞVURU SÜRECİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversitemiz senatosunun 23.02.2022 tarihli toplantısının 5 numaralı gündem maddesi uyarınca;

2021-2022 eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılında Yeterlik, Tez Önerisi ve Tez Savunma Sınavları ile Tez İzleme Komitesi Toplantılarında

1. Yeterlik, Tez Önerisi ve Tez Savunma Sınavlarının yüz yüze yapılmasına,

2. Tez Önerisi savunmasını takip eden ilk Tez İzleme Komitesi (TİK) toplantısı hariç diğer TİK toplantılarının öğrenci ve danışman talebi ile uzaktan ESUZEM sistemi üzerinden çevrimiçi yapılabilmesine

karar verilmiştir.

İlgili senato kararına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yüz Yüze Süreçler

Çevrimiçi Süreçler