TR | AR | EN | RU
İdari Birimler
 

Unvan-Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ

222 – 239 37 50 / 6300

zbalbag@ogu.edu.tr

Enstitü Müdür Yardımcısı Dr.Öğr.Üy. Emre Ev Çimen    
Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr.Üy. Hamit Özen

 

   

Enstitü Sekreteri

Hatice SERTTAŞ

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6310

hserttas@ogu.edu.tr

Müdür Sekreteri

Necmi Çelik

Görevleri

222 - 239 37 50 / 6301

ebe.ozel.kalem@tm.ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Huriye ÇELİK

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6311

ebe.kurul.2@tm.ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Necmi Çelik

Görevleri

222  - 239 37 50 /6314

ebe.tez.teslim@tm.ogu.edu.tr / 

ebe.tez.teslim@gmail.com

Yazı İşleri ve Sekretarya

İrem DUYMUŞ

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6314

ebe.yazi.isleri.2@tm.ogu.edu.tr

İdari ve Mali İşler (Satınalma, Tahakkuk)

Şef Yavuz UĞUR

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Taşınır Kayıt Kontrol

Halil KIZILER

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Atila SAÇBÜKEN

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6316

ebe.ogrenci.isleri.1@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Kadir CEYLAN

Görevleri

222-    239 37 50 / 6317

ebe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Mehmet AKYIL

Görevleri

222-    239 37 50 / 6317

ebe.ogrenci.isleri.3@tm.ogu.edu.tr

Bilgi İşlem

Murat BALTA

Görevleri

222-    239 37 50 / 6375

uzem@ogu.edu.tr

Yardımcı Hizmetler

Mehmet YENER

Görevleri

222 – 239 37 50 / 6315

ebe.ogrenci.isleri.3@tm.ogu.edu.tr