Mezun İşlemleri

ENSTİTÜYE

TEZ TESLİMİ İÇİN GEREKENLER

Öğrenci Yükümlülükleri

Yükseköğretim Kurulu'nun Dijital Tez Arşivinde kullanılmak üzere 01.04.2010 tarihinden itibaren Enstitüye teslim edilen 3 adet ciltlenmiş yüksek lisans veya doktora tezine ek olarak aşağıdakilerin de teslimi gereklidir:

 

 1. Kompakt Disk (2 Adet)
 2. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (3 Adet)
 3. Jüri Onay Sayfası_YL_için (3 Adet)
 4. Jüri Onay Sayfası_DR_için (3 Adet)
 5. Danışman Onay Formu (3 Adet)
 6. Tez Teslimi Kontrol Formu (2 Adet)
 7. Tez Çoğaltma İzin Formu (3 Adet)
 8. İlişik Kesme Formu YL_DR (1 Adet)
 9. Tez Sınavı Başarı Notu YL_DR (1 Adet) Not girişlerinden önce mezun olanlar için
 10. Araştırma izni alınan kuruma tezinin bir örneği (basılı ya da CD) teslim ettiğine dair belge

  Açıklayıcı Bilgiler:

 11. Kompakt Diskler TEZ ve/veya EKLER dosyalarını (PDF ve/veya RAR olarak)içermelidir.
 12. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu doldurulup imzalanmış olmalıdır. Bu Formu doldurabilmek için tez2.yok.gov.tr adresine üyelik gereklidir.
 13. Danışman Onay Formu' nun Danışmana imzalatılması gerekmektedir.
 14. Tez Teslimi Kontrol Formu Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilecek olup, öğrenci tarafından imzalanmalıdır.
 15. Kütüphane İzin Belgesi isteğe bağlıdır.
 16. İlişik Kesme Formları kütüphanelere imzalatılarak enstitüye getirilmelidir.

 (Ayrıntılı bilgi için:  http://tez2.yok.gov.tr/tezvt/kilavuz.pdf)