Anabilim Dalları Programlar

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Bilim Dalı

 • Yüksek Lisans Programı (Tezli, Tezsiz ve Tezsiz Uzaktan Öğretim)
 • Doktora Programı

Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

 • Yüksek Lisans Programı (Tezli ve Tezsiz)
 • Doktora Programı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı

 • Yüksek Lisans Programı (Tezli )
 • Doktora Programı

Eğitimde Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (Bütünleşik) Doktora Programı


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı

Matematik Eğitimi Bilim Dalı

 • İlköğretim Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  

 • Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı

 • Sınıf Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Özel Eğitim Programı (Anadolu Üniversitesi’yle ortak)

 • Yüksek Lisans (Tezli )
 • Doktora

Yükseköğretim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı (Enstitü)

Yükseköğretimin Yönetimi Programı

 • Yüksek Lisans (Tezli-Tezsiz)