TR | AR | EN | RU
İdari Birimler

Pozisyon

Unvan-Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

222 – 239 37 50 / 6300

222 – 239 48 67

eartvinli@ogu.edu.tr

Sekretarya

Zeynep KARABEY

222 - 239 37 50 / 6301

ebe.ozel.kalem@tm.ogu.edu.tr

Enstitü Sekreteri

Hatice SERTTAŞ

222 – 239 37 50 / 6310

hserttas@ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Huriye ÇELİK

222 – 239 37 50 / 6311

ebe.yazi.isleri@tm.ogu.edu.tr

Yazı İşleri Necmi ÇELİK 222  - 239 37 50 /6314

ebe.tez.teslim@tm.ogu.edu.tr / 

ebe.tez.teslim@gmail.com

Yazı İşleri ve Sekretarya

İrem DUYMUŞ

222 – 239 37 50 / 6314

ebe.kurul@tm.ogu.edu.tr

İdari ve Mali İşler (Satınalma, Tahakkuk)

Şef Yavuz UĞUR

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Taşınır Kayıt Kontrol

Halil KIZILER

222 – 239 37 50 / 6312

ebe.muhasebe@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Atila SAÇBÜKEN

222 – 239 37 50 / 6316

ebe.ogrenci.isleri.1@tm.ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri Kadir CEYLAN 222-    239 37 50 / 6317 ebe.ogrenci.isleri.2@tm.ogu.edu.tr
Öğrenci İşleri Mehmet AKYIL 222-    239 37 50 / 6317 ebe.ogrenci.isleri.3@tm.ogu.edu.tr

Yükseköğretimin Yönetimi ve Politikası ABD Başkanı

Dr.Öğr.Üy. Semra KIRANLI GÜNGÖR

222 – 239 37 50 / 1645

semkgun@gmail.com

Bölüm Sekreterliği

Zeynep KARABEY

222 – 239 37 50 / 6301

yoyp@tm.ogu.edu.tr

Eğitim Bilimleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

222 – 239 37 50 / 1651

zuhal_cubukcu@hotmail.com

Bölüm Sekreterliği

S. Ebru EROĞLU

222 – 239 37 50 / 1635

egitimbilimleri@tm.ogu.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr.  Aytaç KURTULUŞ

222 – 239 37 50 / 1611

agunaydi@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Canan ARI

222 – 239 37 50 / 1671

matfen@tm.ogu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

222 – 239 37 50 / 1602

eartvinli@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Rüştü Yavaşlar

222 – 239 37 50 / 1671

turkcesosyal@tm.ogu.edu.tr

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı

Doç. Dr. Hüseyin ANILAN

222 – 239 37 50 / 1655

hanilan@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

F.Özlem Kurt

222 – 239 37 50 / 1671

temelegitim@tm.ogu.edu.tr

Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Nevin GÜNER YILDIZ

222 – 239 37 50 / 1662

antreh@gmail.com

Bölüm Sekreterliği

Hatice AYVA

222 – 239 37 50 / 1635

ozelegitim@tm.ogu.edu.tr

Yardımcı Hizmetler

Mehmet YENER

222 – 239 37 50 / 6315