İdari Birimler

Pozisyon

Unvan-Adı Soyadı

Telefon

e-posta

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

222 – 239 37 50 / 6300

222 – 239 48 67

eartvinli@ogu.edu.tr

Sekretarya

F. Özlem KURT

222 - 239 37 50 / 6301

fozlemkkurt@gmail.com

Müdür Yardımcısı

Doç.Dr.Macid A. MELEKOĞLU

222 – 239 37 50 / 6302

macidayhan@gmail.com

Enstitü Sekreteri

Sezayi KIZILAY

222 – 239 37 50 / 6310

skizilay@ogu.edu.tr

Yazı İşleri

Huriye ÇELİK

222 – 239 37 50 / 6311

hcelik@ogu.edu.tr

Yazı İşleri ve Sekretarya

İrem DUYMUŞ

222 – 239 37 50 / 6314

iozluer@hotmail.com

Evrak Kayıt

Nefise SOLAK DELİKAN

222 – 239 37 50 / 6311

nefizedelikan@gmail.com

İdari ve Mali İşler (Satınalma, Tahakkuk)

Şef Yavuz UĞUR

222 – 239 37 50 / 6312

yugur2010@hotmail.com

Taşınır Kayıt Kontrol

Halil KIZILER

222 – 239 37 50 / 6312

kiziler@mynet.com

Öğrenci İşleri

Atila SAÇBÜKEN

222 – 239 37 50 / 6313

atilas@ogu.edu.tr

Öğrenci İşleri

Zeynep KARABEY

222 – 239 37 50 / 6314

zkarabey@hotmail.com

Yükseköğretimin Yönetimi ve Politikası ABD Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Semra KIRANLI GÜNGÖR

222 – 239 37 50 / 1645

semkgun@gmail.com

Bölüm Sekreterliği

F. Özlem KURT

222 – 239 37 50 / 6301

fozlemkurt@mynet.com

Eğitim Bilimleri ABD Başkanı

Prof. Dr. Zühal ÇUBUKÇU

222 – 239 37 50 / 1651

zuhal_cubukcu@hotmail.com

Bölüm Sekreterliği

S. Ebru EROĞLU

222 – 239 37 50 / 1635

egitimbilimleri@tm.ogu.edu.tr

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kürşad YENİLMEZ

222 – 239 37 50 / 1652

kyenilmez@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Canan ARI

222 – 239 37 50 / 1671

matfen@tm.ogu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ

222 – 239 37 50 / 1602

eartvinli@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Necmi ÇELİK

222 – 239 37 50 / 1671

turkcesosyal@tm.ogu.edu.tr

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanlığı

Prof. Dr. Engin KARADAĞ

222 – 239 37 50 / 1644

enginkaradag@ogu.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Necmi ÇELİK

222 – 239 37 50 / 1671

temelegitim@tm.ogu.edu.tr

Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU

222 – 239 37 50 / 1662

macidayhan@gmail.com

Bölüm Sekreterliği

Hatice AYVA

222 – 239 37 50 / 1635

ozelegitim@tm.ogu.edu.tr

Yardımcı Hizmetler

 Mehmet YENER

222 – 239 37 50 / 6315