TR | AR | EN | RU
Yeterlik ve Tez Süreçlerine Ait Sınavların Yürütülme Şekli Hakkında
4.11.2021

Üniversitemiz senatosunun 21.10.2021 tarihli toplantısının 3 numaralı gündem maddesi uyarınca;

1. Doktora/Sanatta yeterlik programlarında yeterlik sınavlarının COVID-19 kapsamında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasına,

2. Yüksek lisans tez savunma, doktora/sanatta yeterlik programlarında tez savunma, tez izleme, tez önerisi, Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık sınavlarının ise COVID-19 kapsamında gerekli tedbirler alınarak yüz yüze veya ESUZEM üzerinden çevrimiçi yürütülmesine, karar verme hususunda Enstitü Yönetim Kurulları veya Fakülte Kuruluna yetki verilmesine

karar verilmiştir.

 

İlgili senato kararına buradan ulaşabilirsiniz.