TR | AR | EN | RU
Yemek Bursu
21.09.2018

Rektörlüğümüzce; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte olan başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerimize 2018 -2019 Eğitim - Öğretim yılı 30 Ekim 2018 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında ücretsiz bir öğün yemek yardımı yapılacaktır.
Biriminize, ücretsiz yemek bursu için (3) öğrenci kontenjanı ayrılmıştır. Üniversitemiz 13.06.2018 tarih ve 13320152-050.02.04.11 sayılı Senato Kararı’na göre belirlenen Yemek Bursu Yönergesi yazısı için tıklayınız: